Reparació d’esquís

Servei de taller
reparació d'esquís

  • Cantells ..................................... 12 €

  • Soles .......................................... 15 €

  • Encerat ...................................... 8 €

  • Cantells, soles i encerat .......... 30 €

  • Muntatge de fixacions ............. 18 €

Localització
1 / 9
×